Zde může být obrázek školy.

Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Olomouc, Zeyerova 28, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Zeyerova 28
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Švecová
Kontakt na školu Telefon: 581114232
Email: info@zs-zeyerova.cz
Web: www.zs-zeyerova.cz
IČ:47657162
RED-IZO:600140130
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Zeyerova 28
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 581114232
IZO:047657162
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 610
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, plesy, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, přírodovědné, společenské hry, turistické, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zeyerova 28
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 581114232
IZO:119900084
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Zeyerova 28
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181050781