Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Adresa školy: Ulice: 8. května 67
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Ředitel:Mgr. Jana Raková MBA
Kontakt na školu Telefon: 585 351 134
Email: mail@mzs-vb.cz
Web: www.mzs-vb.cz
IČ:60780843
RED-IZO:600140164
Zřizovatel:Město Velká Bystřice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zámecké náměstí 83
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 169
IZO:107627973
Základní škola
Adresa: Ulice: 8. května 67
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 134
Fax: 585 351 134
IZO:060780843
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 518
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod - školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 8. května 67
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 134
IZO:119900122
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Zámecké náměstí 83
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 169
IZO:172000203