Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice
Adresa školy: Ulice: 8. května 67
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Ředitel:Mgr. Jana Raková MBA
Kontakt na školu Telefon: 585 351 134
Email: mail@mzs-vb.cz
Web: www.mzs-vb.cz
IČ:60780843
RED-IZO:600140164
Zřizovatel:Město Velká Bystřice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Zámecké náměstí 83
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 169
IZO:107627973
Základní škola
Adresa: Ulice: 8. května 67
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 134
IZO:060780843
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 561
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod - školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 hod
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní, všeobecné, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, výlety
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, přírodovědné, ICT, programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 8. května 67
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 134
IZO:119900122
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Zámecké náměstí 83
Obec: Velká Bystřice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 53
Kontakt na školu: Telefon: 585 351 169
IZO:172000203