Zde může být obrázek školy.

Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hálkova 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Anna Zlámalová
Kontakt na školu Telefon: 585 519 144
Email: zshalkova@zshalkova.cz
Web: www.zshalkova.cz
IČ:70631026
RED-IZO:600140181
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Hálkova 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 223 021
IZO:102308675
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019_20_web.pdf (1388,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: projekty E-Twinning, Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Hálkova 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 519 129
IZO:119900149
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Žáci 1. až 3. ročníků
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 do 7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 do 17.00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Hálkova 4
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 519 117
IZO:119901307
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano