Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Demlova 18
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:RNDr. Anna Dobrovolná
Kontakt na školu Telefon: 585 209 310
Email: zsdemlova@volny.cz
Web: www.zsdemlova.cz
IČ:61989665
RED-IZO:600140245
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Petřkova 5
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 774 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 205
IZO:119901269
Základní škola
Adresa: Ulice: Demlova 18
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 205
IZO:102308900
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 670
Aktuální počet žáků: 661
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.12.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č. 14
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Žáci se SVP, nadaní žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, taneční, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Demlova 18
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 205
IZO:119900238
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Demlova 18
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 772 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 205
IZO:102892717
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Petřkova 3
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 774 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 225 205
IZO:102892512