Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 31
Obec: Červenka
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Ředitel:Mgr. Vlasta Potužáková
Kontakt na školu Telefon: 585 341 641
Email: zscervenka@volny.cz
Web: http://www.zscervenka.cz
IČ:70882398
RED-IZO:600140407
Zřizovatel:Obec Červenka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Červenka, Komenského 31
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 641
IZO:181000938
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.15 hod.
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Červenka, Komenského 31
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 641
IZO:102308373
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: z ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05 hod.
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, sportovní, jazykové
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, pravidelné konzultační schůzky - možnost účasti (učitel-žák-rodič), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 31
Obec: Červenka
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 641
IZO:119900777
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Červenka, Komenského 31
Obec: Litovel
Kraj: Olomoucký
PSČ: 784 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 341 641
IZO:119901285