Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Příkazy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Příkazy 22
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 33
Ředitel:Mgr. Milada Podolská
Kontakt na školu Telefon: 585 967 282
Email: zs.prikazy@seznam.cz
Web: www.zsprikazy.org
IČ:70983941
RED-IZO:600140580
Zřizovatel:Obec Příkazy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Příkazy 200
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 33
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 282
IZO:107627299
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Příkazy 22
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 33
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 282
IZO:102308667
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Aktuální počet žáků: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. ledna 2015 - zahájení v 16.00 hod.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hod.
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, EVVO
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Příkazy 22
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 33
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 282
IZO:119900963
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Příkazy 200
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 33
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 282
IZO:102920397
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Příkazy 22
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 33
Kontakt na školu: Telefon: 585 967 282
IZO:172101948