Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Olomouc - Nemilany, Raisova 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Raisova 1
Obec: Olomouc - Nemilany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 01
Ředitel:Mgr. Renata Pospiechová
Kontakt na školu Telefon: 585 416 821
Email: zsnemilany.red@seznam.cz
Web: www.zsnem.cz
IČ:75029511
RED-IZO:600140598
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Arbesova 48
Obec: Olomouc - Slavonín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 416 821
IZO:107627345
Základní škola
Adresa: Ulice: Raisova 1
Obec: Olomouc - Nemilany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 416 821
IZO:102308756
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 432
Aktuální počet žáků: 372
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, taneční, přírodovědné, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Zolova 2
Obec: Olomouc - Nemilany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 02
Kontakt na školu: Telefon: 585 416 821
IZO:119900173
Školní jídelny - výdejna
Adresa: Ulice: Česká čtvrť 49
Obec: Olomouc - Nemilany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 02
Kontakt na školu: Telefon: 585 416 821
IZO:119901340