Zde může být obrázek školy.

Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 8. května 29
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Petra Romanovská
Kontakt na školu Telefon: 585 208 220
Email: zskomenium@volny.cz
Web: www.zskomenium.cz
IČ:70631018
RED-IZO:600140628
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: 8. května 29
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu:
IZO:181076497
Základní škola
Adresa: Ulice: 8. května 29
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 208 220
IZO:102320071
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 310
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: Hejného metoda, výtvarné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Příprava k přijímacím zkouškám, společenské hry, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: 8. května 29
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 85
Kontakt na školu: Telefon: 585 224 190
IZO:119900271
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: 8. května 29
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 771 85
Kontakt na školu: Telefon: 585 224 190
IZO:119901161