Zde může být obrázek školy.

Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Holečkova 10
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Peter Bazger
Kontakt na školu Telefon: 585 758 510
Email: info@zsholeckova.cz
Web: www.zsholeckova.cz
IČ:70631000
RED-IZO:600140636
Zřizovatel:Statutární město Olomouc
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Holečkova 7
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 758 510
IZO:102832561
Základní škola
Adresa: Ulice: Holečkova 10
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 758 510
IZO:102320110
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 550
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, zeměpis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8
Konec výuky: 11:45
Školní družina
Adresa: Ulice: Holečkova 10
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 758 510
IZO:119900301
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Holečkova 10
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 758 510
IZO:102892784
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Holečkova 7
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 758 510
IZO:150076401