Zde může být obrázek školy.

Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Dr. Hrubého 2, Šternberk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Dr. Hrubého 319/2
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Ředitel:Mgr. Lenka Hlaváčková
Kontakt na školu Telefon: 585 094 031
Email: sekretariat@zshrubeho.cz
Web: zshrubeho.cz
IČ:61989991
RED-IZO:600140784
Zřizovatel:Město Šternberk
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Dr. Hrubého 319/2
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 094 031
Fax: 585 013 749
IZO:102320667
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 585
Aktuální počet žáků: 548
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.3.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7,40 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 h
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, fyzika, chemie, ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, výlety, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), zdravotnické, ICT, hudební, technické, rukodělné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dr. Hrubého 319/2
Obec: Šternberk
Kraj: Olomoucký
PSČ: 785 01
Kontakt na školu: Telefon: 585 094 031
Fax: 585 013 749
IZO:119900513