Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Malá Strana 131/64
Obec: Brumovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 71
Ředitel:Mgr. Hana Rybičková
Kontakt na školu Telefon: 553 665 033
Email: zs.brumovice@centrum.cz
Web: www.zsbrumovice.wz.cz
IČ:75027054
RED-IZO:600142621
Zřizovatel:Obec Brumovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Malá Strana 142/40
Obec: Brumovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 71
Kontakt na školu: Telefon: 553 665 033
IZO:107629496
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 62
Aktuální počet dětí: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): kdykoliv po domluvě, třídní schůzky 2x ročně
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, vystupování na veřejnosti, vítání občánků..., tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: spolupráce se všemi spolky a organizacemi v obci
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: vzdělávání dle IVP
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Malá Strana 131/64
Obec: Brumovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 71
Kontakt na školu: Telefon: 553 665 033
IZO:102420858
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 130
Aktuální počet žáků: 71
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Charakteristika školy
Zaměření: Jsme škola s 1. stupněm ZŠ, v ŠVP je zohledněno vzdělávání žáků jak nadaných tak i s různými typy zdravotních a sociálních znevýhodnění, respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky života na vesnici a reaguje na vzdělávací požadavky rodičů a žáků.
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, pochodová cvičení, oslavy Dne dětí, Dne matek, adventní výstava, velikonoční výstava, soutěže v recitaci a zpěvu, recyklace odpadu atd...
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Recyklohraní,
Domácí spolupráce : V rámci obce spolupracujeme se všemi dobrovolnými spolky a organizacemi v obci, jsme zapojeni do programu Hasík-PO, spolupracujeme s místním odd. PČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: vzdělávání dle IVP, v případě potřeby asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: ICT, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, herna, volný čas žáci mohou denně trávit ve sportovní hale, která je součástí školy
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, www. stránky školy, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Malá Strana 131/64
Obec: Brumovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 71
Kontakt na školu: Telefon: 553 665 033
IZO:120003911
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Malá Strana 131/64
Obec: Brumovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 71
Kontakt na školu: Telefon: 553 665 033
IZO:120003929
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-25
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne