Zde může být obrázek školy.

Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: U Hřiště 4
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 06
Ředitel:Mgr. Jana Marečková
Kontakt na školu Telefon: 553 821 951, 553 821 955
Email: zs.kylesovice@volny.cz
Web: www.zs-kylesovice.cz
IČ:47813032
RED-IZO:600142817
Zřizovatel:Statutární město Opava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: U Hřiště 4
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 06
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 366
IZO:102432465
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 820
Aktuální počet žáků: 500
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), fotbalové hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Speciální péče a Pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Pomezí 50
Obec: Opava 6
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 06
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 366
IZO:120003449
Školní klub
Adresa: Ulice: U Hřiště 4
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 06
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 366
IZO:150069961