Logo školy

Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Englišova 82
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Jan Škrabal
Kontakt na školu Telefon: 553 715 763
Email: kancelar@zsenglisova.cz
Web: www.zsenglisova.cz
IČ:70999171
RED-IZO:600142884
Zřizovatel:Statutární město Opava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Englišova 82
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 756 737
IZO:102432546
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 721
Dny otevřených dveří (termín/y): Po domluvě kdykoliv a v době projektových dnů.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 201, 204, 208, 209, 217, 228, 229, 221
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: ŠVP.doc (1408 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP pro ŠK .pdf (181,3 KB)
ŠVP pro ŠD .pdf (317,9 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Englišova.pdf (637,9 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocka1819.pdf (12100,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika, sportovní, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, Sportovní soustředění Bruslení Plavání Lyžařské kurzy Cyklistické soustředění
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Magistrát města Opavy, Hasičský záchranný sbor, Záchranná zdravotnická služba, Městská policie, Policie ČR, Masarykova střední zemědělská školy, Mendelovo gymnázium, Slezské gymnázium, Mateřské školy města Opavy, Svět vzdělání, Mensa ČR
Mezinárodní spolupráce: Polsko, škola v Ratiboři.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování, plavání,
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Předmět speciálně pedagogické péče, hodiny reedukace s dyslektickými asistenty, doučování žáků, dělení tříd na skupiny, speciální pedagog na plný uvazek, Klub nadaných dětí
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Skladba zaměstnání.pdf (90,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Školní řád dodatek.docx (32,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, zdravotnické, literárně-dramatické, turistické, programování/robotika, přírodovědné, taneční, rukodělné, ICT, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, Vaření
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice: Englišova 82
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 763
IZO:120003571
Školní klub
Adresa: Ulice: Englišova 82
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu: Telefon: 553 715 763
IZO:150040121