Zde může být obrázek školy.

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Boženy Němcové 2
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Ředitel:Mgr. Ivana Lexová
Kontakt na školu Mobil: 731 194 786, 603 573 902
Email: skola@zsbnopava.cz
Web: www.zsbnopava.cz
IČ:70999180
RED-IZO:600142892
Zřizovatel:Statutární město Opava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 2
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu:
IZO:102432554
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 463
Dny otevřených dveří (termín/y): www.zsbnopava.cz - o škole, organizace školního roku
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 213
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: dramatická výchova, informatika, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, výtvarné kurzy, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Etická škola
Certifikáty škol: Etická škola
Domácí spolupráce : Viz výroční zpráva
Mezinárodní spolupráce: Viz výroční zpráva
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: kombinace klasické výuky, činnostního učení a metody Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Storytelling (Storytelling), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, jazykové, ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, technické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, programování/robotika, taneční, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, školní arboretum a školní přírodní zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, projektové dny, kluby rodičů, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 2
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu:
IZO:120003589
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Boženy Němcové 2
Obec: Opava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 746 01
Kontakt na školu:
IZO:120003597