Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 9
Obec: Bolatice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 23
Ředitel:Mgr. David Neuvald
Kontakt na školu Telefon: 553 655 252
Email: zastupce@zsbolatice.cz
Web: www.zsbolatice.cz
IČ:47813008
RED-IZO:600143015
Zřizovatel:Obec Bolatice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Luční 325
Obec: Bolatice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 23
Kontakt na školu: Telefon: 553 655 252
IZO:150004931
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 175
Aktuální počet dětí: 174
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranný rozvoj
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 9
Obec: Bolatice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 23
Kontakt na školu: Telefon: 553 655 252
IZO:102432198
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 440
Dny otevřených dveří (termín/y): http://www.zsbolatice.cz
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 25.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, biologie, cizí jazyky, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: Zapojení do dvou mezinárodních projektů - Rakousko, Německo, Španělsko, Řecko, Polsko, Anglie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ (Mezi námi), Celé Česko čte dětem (CČČD),
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 9
Obec: Bolatice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 23
Kontakt na školu: Telefon: 553 655 252
IZO:120002671
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Luční 325
Obec: Bolatice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 23
Kontakt na školu: Telefon: 553 655 252
IZO:150004991
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hlavní 25
Obec: Bolatice-Borová
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 23
Kontakt na školu: Telefon: 553 655 252
IZO:174101422