Zde může být obrázek školy.

Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 90
Obec: Háj ve Slezsku
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 92
Ředitel:Mgr. Ondřej Hubáček
Kontakt na školu Telefon: 553 773 333
Email: skolahaj@volny.cz
Web: www.skolahaj.cz
IČ:70994463
RED-IZO:600143023
Zřizovatel:Obec Háj ve Slezsku
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 90
Obec: Háj ve Slezsku
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 92
Kontakt na školu: Telefon: 553 773 333
Fax: 553 773 333
IZO:102432252
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 218
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.1.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 90
Obec: Háj ve Slezsku
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 92
Kontakt na školu: Telefon: 553 773 333
Fax: není
IZO:120004607