Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kostelní 230
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Ředitel:Mgr. Jan Pavelka
Kontakt na školu Telefon: 595 054 146
Email: reditel@skolasilherovice.cz
Web: www.skolasilherovice.cz
IČ:75029022
RED-IZO:600143066
Zřizovatel:Obec Šilheřovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Střední 29
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 146
IZO:150034695
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Přítomnost nepedagogického zaměstnance u vstupu.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 68, 293
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 06:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: dle ŠVP
Provoz MŠ: polodenní, celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce: Spolupráce se SŠ Vítkov - praxe studentek oboru učitelství MŠ
Mezinárodní spolupráce: Partnerské školy - Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: Školní asistent MŠ.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 230
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 146
IZO:102432708
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 172
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Cizí osoby pouští do obou budov školnice, případně pedagogický dozor.
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 68, 293
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), Tenisové kurty
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol, MAS Hlučínsko
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : Unie rodičů, bezpečnostní složky
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v zahraničí - Turecko, Řecko, Litva, Polsko, Rumunsko a Irák
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků se SPU i SPCH - pedagogická intervence, zapojení školního asistenta i asistentů pedagoga, podpora žáků nadaných
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, Školní asistent v ZŠ i MŠ.
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, Dataprojektor nebo interaktivní tabule v každé učebně.
Zájmové činnosti: taneční, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Střední 29
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 146
IZO:120004887
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Střední 29
Obec: Šilheřovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 15
Kontakt na školu: Telefon: 595 054 146
IZO:150034709