Zde může být obrázek školy.

Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Budišov nad Budišovkou, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Halaškovo náměstí 178
Obec: Budišov nad Budišovkou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 87
Ředitel:Mgr. Natálie Jaššová
Kontakt na školu Telefon: 556 305 158
Email: zs.bnb@tiscali.cz
Web: www.skola.budisov.cz
IČ:71002529
RED-IZO:600143201
Zřizovatel:Město Budišov nad Budišovkou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Halaškovo náměstí 178
Obec: Budišov nad Budišovkou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 87
Kontakt na školu: Telefon: 556 305 158
IZO:102432210
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 240
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40 / 6:00 pro návštěvníky školní družiny
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků tělesně postižených, ze socioekonomicky slabších rodin
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, klub deskových her, čtenářský klub, sportovky, turistické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: ČSA 325
Obec: Budišov nad Budišovkou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 87
Kontakt na školu: Telefon: 556 305 158
IZO:120002728
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Halaškovo náměstí 178
Obec: Budišov nad Budišovkou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 87
Kontakt na školu: Telefon: 556 305 158
IZO:102932476
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 / 24 / 26 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne