Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 186
Obec: Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 24
Ředitel:Mgr. Monika Slivková
Kontakt na školu Telefon: 553 650 143
Email: zschuche@volny.cz
Web: www.zschuchelna.cz
IČ:75026562
RED-IZO:600143228
Zřizovatel:Obec Chuchelná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Komenského 300
Obec: Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 24
Kontakt na školu: Telefon: 553 650 128
IZO:107629313
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: MŠ zapojena do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu - MRKVIČKA
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 186
Obec: Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 24
Kontakt na školu: Telefon: 553 650 143
IZO:102432333
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 315
Aktuální počet žáků: 200
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: telefon,zamknuté vchody
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, biologie, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Školní projekt - ovoce a mléko do škol
Mezinárodní spolupráce: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Krzanowicach
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci, slabší žáci, integrovaní žáci.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, ve třídách, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové, hudební, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 300
Obec: Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 24
Kontakt na školu: Telefon: 553 650 939
IZO:120002957
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50 Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 do 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, Telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 186
Obec: Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 24
Kontakt na školu: Telefon: 553 650 136
IZO:108035875
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26- - 29,- Kč cizí strávníci 66,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Komenského 300
Obec: Chuchelná
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 24
Kontakt na školu: Telefon: 553 650 143
IZO:174101040
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 26- - 29,- Kč cizí strávníci 66,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne