Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Mladecko 67
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 54
Ředitel:Mgr. Lucie Mausová
Kontakt na školu Telefon: 553 668 324
Email: Zs.Mladecko@seznam.cz
Web: zsmladecko.cz
IČ:70986487
RED-IZO:600143244
Zřizovatel:Obec Mladecko
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mladecko 67
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 54
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 324
IZO:102432406
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, plesy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Mladecko 67
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 54
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 324
IZO:120003350
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Mladecko 67
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 54
Kontakt na školu: Telefon: 553 668 324
IZO:120003368