Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 58
Obec: Branka u Opavy
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Ředitel:Mgr. Jan Špička
Kontakt na školu Telefon: 553 787 112
Email: zs.branka@seznam.cz
Web: www.branka.eu
IČ:70999651
RED-IZO:600143341
Zřizovatel:Obec Branka u Opavy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 53
Obec: Branka u Opavy
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 787 112
IZO:107629348
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 58
Obec: Branka u Opavy
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 787 112
IZO:102420921
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Hradná, Liptovský Hrádok - Slovensko, ZŠ Rzuchow - Polsko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 58
Obec: Branka u Opavy
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 787 112
IZO:120004020
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 58
Obec: Branka u Opavy
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 747 41
Kontakt na školu: Telefon: 553 787 112
IZO:120004038