Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Alberta Kučery 1276/20, Hrabůvka
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Rostislav Pytlík
Kontakt na školu Telefon: 597 317 504
Email: sekretar@zsakucery.cz
Web: www.zsakucery.cz
IČ:70944652
RED-IZO:600144747
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: A. Kučery 31
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 712 786
IZO:107630435
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 155
Aktuální počet dětí: 144
Dny otevřených dveří (termín/y): 4. 3. 2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 10, 12, 15, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,00 - 16,00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: environmentální
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, exkurze, jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem
Domácí spolupráce: ZŠ A. Kučery, AHOL VOŠ, Myslivecký spolek Rychvald
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: PLPP 1, logopedická intervence, školní asistent
Přítomnost specialistů: chůva, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: A. Kučery 1276
Obec: Ostrava-Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 597 317 504
IZO:102508755
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 415
Dny otevřených dveří (termín/y): viz. www.zsakucery.cz
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 10, 12, 15, 17, 27, 41, 48
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, knihovna, biologie, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, bazén, tělocvična/sportovní hala, beachvolejbalové hřiště, workoutové hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Zapojení ve specifických programech: 0
Domácí spolupráce : Policie, Městská policie, Hasiči, Střední zdravotnická škola....
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, interaktivní tabule nebo dataprojektory ve všech třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, rukodělné, sportovní, Dopravní výchova
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, beachvolejbalové hřiště, workoutové hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: A. Kučery 1276
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 712 786
IZO:120100410
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 8,00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 16,00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: A. Kučery 1276
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 712 786
IZO:120100941
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano