Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kosmonautů 2217
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Marek Pabjan
Kontakt na školu Telefon: 596 746 735
Email: sekretariat@kosmonautu15.cz
Web: www.kosmonautu15.cz
IČ:70944687
RED-IZO:600144771
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: P. Lumumby 25
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 746 735
IZO:107630273
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 144
Aktuální počet dětí: 136
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:15
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Kosmonautů 2217
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 746 735
IZO:102508968
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 591
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 3. 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, matematické, přírodovědné, jazykové, humanitní, sportovní, informatika, hudební, výtvarné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, hudební, literárně-dramatické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kosmonautů 2430
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 746 735
IZO:120100142
Školní klub
Adresa: Ulice: Kosmonautů 2217
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 746 735
IZO:150057296
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kosmonautů 17
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 746 735
IZO:120101068
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne