Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jugoslávská 2906
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Petr Opletal
Kontakt na školu Telefon: 596 762 670
Email: zsjugo@seznam.cz
IČ:70978344
RED-IZO:600144941
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jugoslávská 2906
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 762 670
IZO:102832706
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 860
Aktuální počet žáků: 296
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 2, 7, 12, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Vstup do školy umožněn od: 6.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád.doc (4733,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni+zprava+2019_2020.doc (4662,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a mléko do škol, Sociální pracovník na škole, ŠVP hrazené z Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Sociální pracovník na škole věnující se žákům ze soc. slabých rodin
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, sociální pracovník na škole ( z programu a dotace MPSV)
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jugoslávská 2906
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 762 670
IZO:120100126
Školní klub
Adresa: Ulice: Jugoslávská 2906
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 762 670
IZO:150056150
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jugoslávská 2906
Obec: Ostrava - Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 762 670
IZO:120101025