Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Volgogradská 2600/6b
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Jan Šebesta
Kontakt na školu Mobil: 770 139 281
Email: sekretariat@skolavolgogradska.cz
Web: skolavolgogradska.cz
IČ:70978328
RED-IZO:600145093
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Výškovická 2609/120a
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 770 139 283
IZO:107630915
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 140
Aktuální počet dětí: 125
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po předchozí domluvě.
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: TRAM 2, 6, 7, 11, 15 BUS 27, 31, 41, 48, 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.00 h
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: čtenářská, matematická a technická pregramotnost
Provoz MŠ: celodenní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: logopedická cvičení
Přítomnost specialistů: školní psycholog, sociální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Volgogradská 2600/6b
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 770 139 281
IZO:102508984
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 630
Aktuální počet žáků: 430
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: TRAM 2, 6, 7, 11, 15 BUS 27, 31, 41, 48, 96
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.40 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: čtenářská, matematická a polytechnická gramotnost
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : PČR, Městská policie, HZS, ČČK, KVVO
Mezinárodní spolupráce: Turecko - Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, ve třídách učiteli
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Volgogradská 2600/6b
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 770 139 284
IZO:120100151
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Volgogradská 2600/6b
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 770 139 285
IZO:120100827
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, chytrasvacina.cz
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Výškovická 2609/120a
Obec: Ostrava-Zábřeh
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu:
IZO:174106912
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 30 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, chytrasvacina.cz
Nápojové/potravinové automaty: ne