Logo školy

Základní škola Ostrava-Stará Bělá

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava-Stará Bělá
Adresa školy: Ulice: Junácká 700
Obec: Ostrava-Stará Bělá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 724 00
Ředitel:Mgr. Jana Poledníková
Kontakt na školu Telefon: 596 769 891
Email: zsjunacka@seznam.cz
Web: www.zsjunacka.cz
IČ:61989169
RED-IZO:600145107
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Junácká 700
Obec: Ostrava-Stará Bělá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 724 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 769 203
Fax: 596 769 203
IZO:102520151
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): 9. 1. 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 26, 55, 59
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 40
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: svp_verze_2013_14-publikovana.pdf (3280,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp_druzina.pdf (581,6 KB)
Školní řád: Školní řád verze 1. 9. 2014.doc (231,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013 -2014.doc (678,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné - výuka anglického jazyka od 1. třídy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, tématické vyučování, plavecký výcvik pro 2. - 3. ročník, usměvavé lyžování pro 2. - 5. ročníky, adaptační kurzy pro 6. ročník, lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník, enviromentální kurzy pro 8. ročník, dějepisné exkurze pro 9. ročník, ozdravné pobyty dětí 1. stupně , škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: program Sazka - olympijský víceboj, program Kvalita, odznak zdatnosti, Coca Cola Cup, AHOL Cup, Zdravá 5, Hello Games 2014, McDonald Cup, projekt NatTech
Domácí spolupráce : spolupráce se Základní školou Ostrava-Nová Bělá a Základní školou Ostrava-Proskovice, praxe studentu Ostravské univerzity - jsme fakultní školou OU, praxe střední škola AHOL - pedagogické lyceum, spolupráce s Městskou policií Ostrava, ...
Mezinárodní spolupráce: Česko - slovenský projekt - učíme se poznávat se - Základní škola Kudlov-Skalité
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: reedukační péče pro žáky se specifickými poruchami, individuální konzultace, práce s nadanými žáky
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: rozvrh_druzina.pdf (200,9 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy_trid_1pol.pdf (120,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, taneční, hudební, technické, spolupráce se Školním sportovním klubem Ostrava - Ostraváček, s agenturou Kroužky na Moravě, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště, informační centrum, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, ukázkové hodiny pro rodiče, veřejné projekty, prezentace zaváděných novinek
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Junácká 700
Obec: Ostrava - Stará Bělá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 724 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 769 175
Fax: 596 769 203
IZO:120100720
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Blanická 180
Obec: Ostrava - Stará Bělá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 724 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 769 014
Fax: 596 769 203
IZO:102956910
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano