Zde může být obrázek školy.

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Gebauerova 8
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Ředitel:Mgr. Radka Hanusová
Kontakt na školu Telefon: 596 134 328
Email: zsgebauerova@seznam.cz
Web: www.zsgebauerova.cz
IČ:70933901
RED-IZO:600145140
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gebauerova 8
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 134 328
Fax: 596 134 328
IZO:102508208
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 316
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: 277_2017_svp.pdf (2758,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_družina_Geb2019.doc (74,2 KB)
Školní řád: skolni_rad_Ibs_2020.pdf (1746,9 KB)
skolni_rad_Geb_2020.pdf (1572,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019_2020.pdf (1821,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : Městská knihovna v Ostravě-Přívoze, Městská policie Ostrava i Policie ČR – oddíl prevence, Červený kříž, PPP, SPC, Slezská diakonie, Salesiánské středisko Don Bosco, neziskové organizace, krizová centra aj.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: "Celodenní škola" - celoročně realizované doučování a pomoc s přípravou pro žáky 1. stupně, školní klub - pomoc s přípravou pro žáky 2. stupně, Kurz na ukončení základního vzdělání pro žáky, kteří nezískali základní vzdělání i pro širší veřejnost
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh:
Školní klub - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, taneční, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, herna, školní dvůr, zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 2
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: 278_2017_PV.pdf (624,3 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Gebauerova 8
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 134 328
IZO:120100223
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, telefonicky a především při vyzvedávání dětí
Školní klub
Adresa: Ulice: Gebauerova 8
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181048205
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 20
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Ibsenova 36
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 702 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 623 172
IZO:150071922
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22 - 33 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne