Logo školy

Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Pěší 66/1
Obec: Ostrava-Muglinov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 712 00
Ředitel:Mgr. Kamil Tabášek
Kontakt na školu Telefon: 596 244 880
Email: zspesi@seznam.cz
Web: http://www.zspesi.cz/
IČ:70995371
RED-IZO:600145166
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Pěší 1
Obec: Ostrava-Muglinov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 712 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 244 880
Fax: 596 241 717
IZO:102508445
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 232
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus 108, 109
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 05:45
Začátek první vyučovací hodiny: 08:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Certifikáty škol: Silné pracoviště 2020/2022
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení:
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Pěší 1
Obec: Ostrava - Muglinov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 712 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 244 880
IZO:120100657
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Pěší 1
Obec: Ostrava - Muglinov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 712 00
Kontakt na školu: Telefon: 596 244 880
IZO:150066627