Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mitušova 1506
Obec: Ostrava-Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Ředitel:Mgr. Martin Pail
Kontakt na školu Telefon: 596 716 504
Email: pail@zsmitusova16.cz
Web: www.zsmitusova16.cz
IČ:70631735
RED-IZO:600145204
Zřizovatel:Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mitušova 90
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 716 504
IZO:107630729
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 350
Aktuální počet dětí: 275
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus č.41,48 tramvaj č.1,3,12,15,17,10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00 -16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Mitušova 1506
Obec: Ostrava-Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 716 504
IZO:102508640
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 522
Dny otevřených dveří (termín/y): 29.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus č. 41, 48 a tramvaje č. 1, 3, 10, 12, 17,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy do roku 2021.doc (53,2 KB)
Školní vzdělávací program: SVP Klice ke svetu.doc (585,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD -2018 -Objevujeme svět pro život.doc (217,6 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (148 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20-21.doc (184,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, knihovna, praktické vyučování, hudební výchova, chemie, biologie, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: Comenius, eTwinning, Šablony
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, cyklistický kurz, bruslení, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped, sociální pracovník
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mitušova 1506
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 716 504
IZO:120100444
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mitušova 1506
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu: Telefon: 596 716 504
IZO:102956791
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Mitušova 6
Obec: Ostrava - Hrabůvka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 700 30
Kontakt na školu:
IZO:174106351