Zde může být obrázek školy.

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5
Adresa školy: Ulice: Velká Dlážka 5
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Martin Černý
Kontakt na školu Telefon: 581 225 111
Email: zsdlazka@zsdlazka.cz
Web: www.zsvd.cz
IČ:47858354
RED-IZO:600146405
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Velká Dlážka 5
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 225 111
IZO:047858354
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 562
Aktuální počet žáků: 431
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Domácí spolupráce : Fakultní ZŠ - FTK UPOL
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, volejbal
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické, ICT, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, přírodovědné, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Velká Dlážka 5
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 225 111
Fax: 581 225 111
IZO:120201003