Zde může být obrázek školy.

Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Hranice, Tř. 1. máje, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tř. 1. máje 357
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Ředitel:Mgr. Ivan Straka
Kontakt na školu Telefon: 581 675 411
Email: zsmaje@zsmaje.cz
Web: zsmaje.cz
IČ:49558609
RED-IZO:600146448
Zřizovatel:Město Hranice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tř. 1. máje 357
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 675 411
IZO:102592985
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 747
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, matematické, informatika, přírodovědné, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Recyklohraní,
Domácí spolupráce : Policie ČR, Střední zdravotnická škola Hranice, Střední průmyslová škola a odborné učiliště Hranice, SSI Schäfer s.r.o., Městská policie Hranice
Mezinárodní spolupráce: Projekt Erasmus +, Družba se základní školou v Polsku Konstancin-Jeziorna
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Postupujeme podle individuálního plánu jež je zpracován na konkrétní oblast
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Tř. 1. máje 357
Obec: Hranice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 753 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 675 411
IZO:120201097
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Odpolední provoz: ano