Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Troubky

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Troubky
Adresa školy: Ulice: Dědina 36/10
Obec: Troubky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 02
Ředitel:Mgr. Petr Vrána
Kontakt na školu Telefon: 581 221 131
Email: reditel@skolatroubky.cz
Web: www.skolatroubky.cz
IČ:61985406
RED-IZO:600146499
Zřizovatel:Obec Troubky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Sportovní 2/29
Obec: Troubky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 221 131
Fax: 581 221 642
IZO:107631873
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Přerov - Tovačov - Lobodice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:15
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Dědina 36/10
Obec: Troubky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 221 131
Fax: 581 221 642
IZO:102608555
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 240
Aktuální počet žáků: 234
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Přerov - Tovačov - Lobodice
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Akce v rámci mezinárodní spolupráce se slovenskou ZŠ Raslavice., výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Raslavice - Slovenská republika
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, lyžování, plavání, volitelný předmět Netradiční sporty v rámci něhož se žáci seznamují s netradičními sportovními aktivitami
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: Speciální třída - přítomnost speciálního padagoga, asistenta pedagoga
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, sportovní, taneční, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, hudební, společenské hry, turistické, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, hřiště, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dědina 36
Obec: Troubky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 221 131
Fax: 581 221 642
IZO:120201216
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dědina 36/10
Obec: Troubky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 221 131
Fax: 581 221 642
IZO:103132775
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 26 kč ZŠ, 32 - 35 kč MŠ
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Sportovní 2/29
Obec: Troubky
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 221 131
Fax: 581 221 642
IZO:120200741
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19 - 26 kč ZŠ, 32 - 35 kč MŠ
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne