Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Stará Ves, okres Přerov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Stará Ves 49
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Kateřina Vansová
Kontakt na školu Telefon: 581 222 119
Email: skola.staraves@centrum.cz
Web: http://www.zsstaraves.cz/uvod/
IČ:75026511
RED-IZO:600146545
Zřizovatel:Obec Stará Ves
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Stará Ves 49
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 222 119
IZO:120201925
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 39
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Škola je otevřena od: 6*30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: ekologie
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Základní škola
Adresa: Ulice: Stará Ves 49
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 222 119
IZO:108013626
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 37
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad, březen
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6*30
Začátek první vyučovací hodiny: 7*45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola podporující zdraví, Škola udržitelného rozvoje, projekt Celé Česko čte dětem, Olympijský víceboj, Aktivní škola, Mléko do škol, Ovoce do škol, Les ve škole
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Podpůrná opatřní, která jsou předepsána PPP.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Školní družina
Adresa: Ulice: Stará Ves 49
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 222 119
IZO:120201534
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Stará Ves 49
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 222 119
IZO:120201526
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, svačiny pro žáky ZŠ a ŠD, pitný režim
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Říkovice 1
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 18
Kontakt na školu: Telefon: 581 222 119
IZO:181006634
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, svačiny pro žáky ZŠ a ŠD, pitný režim
Nápojové/potravinové automaty: ne