Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 5
Obec: Radslavice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 11
Ředitel:Mgr. Ivana Zenáhlová
Kontakt na školu Telefon: 581 202 404
Email: skola@radslavice.cz
Web: www.radslavice.cz/skola
IČ:70994382
RED-IZO:600146642
Zřizovatel:Obec Radslavice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 111
Obec: Radslavice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 202 404
Fax: 581 202 404
IZO:181002442
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 51
Aktuální počet dětí: 51
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, duben
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.doc (39,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Školní vzdělávací program: SVP PV platny od 1. 9 2012.doc (365,1 KB)
Školní řád: Řád MŠ 1.9.2014.doc (97,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: není
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce: Hasiči, Policie ČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedie
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 5
Obec: Radslavice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 202 404
IZO:102592811
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 75
Dny otevřených dveří (termín/y): prosinec, duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2016
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Školní řád od 1.9.2014.doc (166,4 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2013-2014.doc (1670,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: projekty EVVO, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Hasiči Radslavice, TJ Sokol Radslavice, obec Radslavice, SPZŠ, knihovna Radslavice, ČZS Sušice, Policie ČR, Městská policie Přerov, spolupráce s malotřídními školami v okolí
Mezinárodní spolupráce: Comenius
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Specifické formy podpory žákům: integrace žáků s vývojovými poruchami chování a učení, podpora nadaných žáků, integrace žáků se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: ROZVRHY HODIN.docx (16,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: Dopravní výchova, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, taneční, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, herna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 5
Obec: Radslavice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 202 404
IZO:120201496
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 111
Obec: Radslavice
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 11
Kontakt na školu: Telefon: 581 202 404
Fax: 581 202 404
IZO:181002451
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 32,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne