Logo školy

Základní škola Přerov, Želatovská 8

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Přerov, Želatovská 8
Adresa školy: Ulice: Želatovská 8
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 581 202 970
Email: zs-zelatovska@zs-zelatovska.cz
Web: www.zs-zelatovska.cz
IČ:49558862
RED-IZO:600146677
Zřizovatel:Statutární město Přerov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Želatovská 8
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 202 970
IZO:049558862
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 312
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5,7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, dějepis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, hokejbalové hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Férová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Želatovská 8
Obec: Přerov, Přerov I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 202 970
Fax: 581 202 970
IZO:120201011