Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou, okres Přerov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Osek nad Bečvou 78
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 22
Ředitel:Mgr. Zuzana Kotíková
Kontakt na školu Telefon: 581 705 922
Email: skola@skolaosek.cz
Web: http://www.skolaosek.cz/
IČ:43541712
RED-IZO:600146758
Zřizovatel:Obec Osek nad Bečvou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osek nad Bečvou 61
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 22
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 922
Fax: 581 702 137
IZO:107631806
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 54
Aktuální počet dětí: 54
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Praxe, bezpečnostní složky
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osek nad Bečvou 78
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 22
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 922
Fax: 581 702 137
IZO:043541712
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 264
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Certifikáty škol: Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: Česká škola v Calgary
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní, hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, technické, společenské hry, rukodělné, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Osek nad Bečvou 78
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 22
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 922
Fax: 581 702 137
IZO:120200899
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00-7.30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30-16.15
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Osek nad Bečvou 61
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 22
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 922
Fax: 581 702 137
IZO:103132635
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19-29,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Osek nad Bečvou 61
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 22
Kontakt na školu: Telefon: 581 705 922
Fax: 581 702 137
IZO:120200686
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 19-29,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne