Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 73
Obec: Beňov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Ředitel:Mgr. Eva Vyhňáková
Kontakt na školu Telefon: 581 224 514
Email: eva.vyhnakova@seznam.cz
Web: www.zsmsbenov.cz
IČ:70983747
RED-IZO:600146812
Zřizovatel:Obec Beňov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Beňov 33
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 514
IZO:120201941
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Beňov 73
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 514
IZO:108013952
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 11
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Beňov 73
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 514
IZO:120201631
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Beňov 33
Obec: Přerov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 750 02
Kontakt na školu: Telefon: 581 224 514
IZO:120201950