Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
Adresa školy: Ulice: Svatopluka Čecha 586
Obec: Kojetín I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Ředitel:Mgr. Jiří Isakidis
Kontakt na školu Telefon: 581 762 032
Email: reditel@zssvcecha.kojetin.cz
Web: www.zs-kojetin.cz
IČ:61985589
RED-IZO:600146855
Zřizovatel:Město Kojetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 586
Obec: Kojetín I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 762 284
Fax: 581 762 284
IZO:102608105
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 130
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Charakteristika školy
Zaměření: žádné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, fyzika, cizí jazyky, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: logoped, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Svatopluka Čecha 586
Obec: Kojetín I - Město
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 762 032
Fax: 581 762 284
IZO:120201135