Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Polkovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Polkovice 85
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 44
Ředitel:Mgr. Leona Indráková
Kontakt na školu Telefon: 581 768 048
Email: skola.polkovice@email.cz
Web:
IČ:75029219
RED-IZO:600146901
Zřizovatel:Obec Polkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Polkovice 119
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 44
Kontakt na školu: Telefon: 581 768 048
Fax: není
IZO:107631369
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.1.2021, 22.12.2021
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Polkovice 85
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 44
Kontakt na školu: Telefon: 581 768 048
Fax: není
IZO:102592781
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 29
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.9.2021, 22.12.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, rukodělné, turistické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Polkovice 85
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 44
Kontakt na školu: Telefon: 581 768 048
Fax: není
IZO:120201933
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, vnitřní informační systém
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Polkovice 119
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 44
Kontakt na školu: Telefon: 581 768 048
Fax: není
IZO:120200406
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16-22
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Polkovice 85
Kraj: Olomoucký
PSČ: 751 44
Kontakt na školu: Telefon: 581 768 048
Fax: není
IZO:120201461
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16-22
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne