Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov
Adresa školy: Ulice: náměstí Míru 83
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Ředitel:Mgr. Rudolf Pavlíček
Kontakt na školu Telefon: 581 762 036
Email: skola@zsnammiru.kojetin.cz
Web: www.zskojetin.cz
IČ:61985571
RED-IZO:600146910
Zřizovatel:Město Kojetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: náměstí Míru 83
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 762 036
IZO:102608075
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 460
Aktuální počet žáků: 450
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 75
Vstup do školy umožněn od: 6.20
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : DDM Kojetín, MěKS Kojetín, IZS - stanice Kojetín, Městská policie Kojetín, Policie ČR - pobočka Kojetín
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Míru 83
Obec: Kojetín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 752 01
Kontakt na školu: Telefon: 581 762 036
IZO:120201127