Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bohutín 103
Obec: Olšany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Ředitel:Mgr. Pavel Tichý
Kontakt na školu Telefon: 583 247 244
Email: skola@mzsbohutin.cz
Web: www.mzsbohutin.cz
IČ:71008497
RED-IZO:600147975
Zřizovatel:Obec Bohutín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bohutín 103
Obec: Olšany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Kontakt na školu: Telefon: 583 247 244
IZO:102668388
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 150
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bohutín 103
Obec: Olšany
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 62
Kontakt na školu: Telefon: 583 247 244
IZO:120300737