Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hrabišín, okres Šumperk, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Hrabišín 139
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 04
Ředitel:Ing. Roman Hanák
Kontakt na školu Telefon: 583 245 183
Email: zshrabisin@hrabisin.cz
Web: www.zshrabisin.estranky.cz
IČ:70640092
RED-IZO:600148271
Zřizovatel:Obec Hrabišín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabišín 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 04
Kontakt na školu: Telefon: 583 245 183
IZO:107632284
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 48
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, výlety, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webová stránky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabišín 139
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 04
Kontakt na školu: Telefon: 583 245 183
IZO:102668922
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 129
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:40
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Šablony II, Město čte knihu, Recyklohraní
Domácí spolupráce : SDH Hrabišín, knihovna, myslivci, TJ Sokol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: podpůrná opatření, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, společenské hry, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabišín 139
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 04
Kontakt na školu: Telefon: 583 245 183
IZO:120300354
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabišín 139
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 04
Kontakt na školu: Telefon: 583 245 183
IZO:102980896
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: ZŠ 29- 31 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Hrabišín 178
Kraj: Olomoucký
PSČ: 788 04
Kontakt na školu: Telefon: 583 245 183
IZO:150070152
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: ZŠ 29- 31 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne