Zde může být obrázek školy.

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov
Adresa školy: Ulice: Nová Dědina 368
Obec: Bludov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 61
Ředitel:Mgr. Ilona Křivohlávková
Kontakt na školu Telefon: 583 238 243
Email: zsbludov@zsbludov.cz
Web: www.zsbludov.cz
IČ:63696487
RED-IZO:600148301
Zřizovatel:Obec Bludov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nová Dědina 368
Obec: Bludov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 61
Kontakt na školu: Telefon: 583 238 243
IZO:102680086
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 367
Dny otevřených dveří (termín/y): únor-březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, uzavřené dveře,nutno zvonit
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, cyklistický kurz, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka obohacena o prvky činnostního učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, přírodovědné, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nová Dědina 368
Obec: Bludov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 61
Kontakt na školu: Telefon: 583 238 243
IZO:120300371
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:20
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:20 -016:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Nová Dědina 368
Obec: Bludov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 61
Kontakt na školu: Telefon: 583 238 243
IZO:181004364
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 30
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:15 -17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nová Dědina 368
Obec: Bludov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 61
Kontakt na školu: Telefon: 583 238 243
IZO:102980934
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne