Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, okres Šumperk
Adresa školy: Ulice: Severovýchod 484/26
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:Mgr. Markéta Bahounková Bartášková
Kontakt na školu Telefon: 583 416 561
Email: 4zszabreh@zssvzabreh.cz
Web: www.zssvzabreh.cz
IČ:00852252
RED-IZO:600148513
Zřizovatel:Město Zábřeh
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Severovýchod 484/26
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 416 561
Fax: 583 416 561
IZO:102680825
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 324
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, polytechnika
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, dětské dopravní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, besídky/akademie, besedy a přednášky pro veřejnost
Certifikáty škol: Cambridge English certificate (anglický jazyk)
Domácí spolupráce : VOŠ a SŠA, SŠSP
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, technické, rukodělné, společenské hry, programování/robotika, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Severovýchod 484/26
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu:
IZO:181079402
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění v obci: periferie
Spádová oblast: svazek obcí (mikroregion)
Dopravní dostupnost: MHD
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mladší školní věk, starší školní věk, mládež, dospělé
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, táborová, osvětová, příležitostná zájmová, individuální práce, spontánní činnosti
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, přírodovědné, společenské hry, technické, turistické, chovatelství, historický šerm, rukodělné, literárně-dramatické
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 450 - 1200
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní družina
Adresa: Ulice: Severovýchod 484/26
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 416 561
Fax: 583 416 561
IZO:120300630
Školní klub
Adresa: Ulice: Severovýchod 484/26
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 416 561
Fax: 583 416 561
IZO:172102481