Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nemile 90
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Ředitel:PaedDr. Pavlína Neuwirthová
Kontakt na školu Telefon: 583 415 763
Email: zs.nemile@email.cz
Web: www.zsnemile.webpark.cz
IČ:75026422
RED-IZO:600148556
Zřizovatel:Obec Nemile
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nemile 90
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 415 763
IZO:120301440
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 150 metrů
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:45 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 410
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, EKOŠKOLA
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce: Hasiči, ČČK
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Nemile 90
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 415 763
IZO:108014312
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 31
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Etická škola, Zdravá škola
Certifikáty škol: Etická škola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka obohacená prvky Hejného metody
Specifické formy podpory žákům: individualizace a diferenciace výuky, především u žáků s potřebou poskytování podpůrných opatření
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, třída ZŠ, v době po ukončení výuky ZŠ
V blízkosti školy: les, řeka, louka
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: ---
Konec výuky: ---
Školní družina
Adresa: Ulice: Nemile 90
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 415 763
IZO:120301458
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:10 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00- 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nemile 90
Obec: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
PSČ: 789 01
Kontakt na školu: Telefon: 583 415 763
IZO:120301466
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Zdravá škola
Nápojové/potravinové automaty: ne