Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lešná, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lešná, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lešná 133
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 41
Ředitel:Mgr. Petr Podzemný
Kontakt na školu Telefon: 571 635 148
Email: zslesna@zslesna.cz
Web: www.zslesna.cz
IČ:44740972
RED-IZO:600149552
Zřizovatel:Obec Lešná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lešná 133
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 41
Kontakt na školu: Telefon: 571 635 148
IZO:044740972
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 178
Dny otevřených dveří (termín/y): 13.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30 pro dojíždějící s příjezdem autobusů
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: bez zaměření
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, ICT, zeměpis, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : hasiči. ISŠ Valašské Meziříčí, policie,
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Plevník - Drienové - SK
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: plány pedagogické podpory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lešná 133
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 41
Kontakt na školu: Telefon: 571 635 148
IZO:120400251
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Lešná 133
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 41
Kontakt na školu: Telefon: 571 635 148
IZO:173100627
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lešná 133
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 41
Kontakt na školu: Telefon: 571 635 148
IZO:103108688
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Cena oběda v Kč: 24 - 28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne