Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vidče, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vidče, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vidče 181
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 53
Ředitel:Mgr. Eva Mandulová
Kontakt na školu Telefon: 571 655 009
Email: skola@vidce.cz
Web: www.vidce.cz
IČ:45211604
RED-IZO:600149625
Zřizovatel:Obec Vidče
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vidče 181
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 53
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 009
IZO:045211604
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 190
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: V rámci všech učeben
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vidče 181
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 53
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 009
IZO:120400685
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vidče 181
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 53
Kontakt na školu: Telefon: 571 655 009
IZO:120400120