Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vsetín, Ohrada 1876
Adresa školy: Ulice: Nad Školou 1876
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Ředitel:PaedDr. Helena Slováková
Kontakt na školu Telefon: 571 437 905
Email: zs.ohrada@quick.cz
Web: www.zsohrada.cz
IČ:60990368
RED-IZO:600149722
Zřizovatel:Město Vsetín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nad Školou 1876
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 437 905
Fax: není
IZO:060990368
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 487
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.00 školní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, cizí jazyky, ICT, fyzika, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Fairtradová škola
Certifikáty škol: Fairtradová škola
Mezinárodní spolupráce: polská škola v Bytomi
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, turistika, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, žáci z odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nad Školou 1876
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 437 906
Fax: není
IZO:120400341
Školní klub
Adresa: Ulice: Nad Školou 1876
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 437 905
Fax: není
IZO:173100937
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nad Školou 1876
Obec: Vsetín
Kraj: Zlínský
PSČ: 755 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 437 907
Fax: není
IZO:103092757