Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jablůnka, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Na Láni 306
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Ředitel:Mgr. et Mgr. Marie Veličková
Kontakt na školu Telefon: 571 499 421
Email: skola@zsjablunka.cz
Web: www.zsjablunka.cz
IČ:60990511
RED-IZO:600149811
Zřizovatel:Obec Jablůnka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Láni 306
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 499 421
IZO:060990511
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 185
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.4.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup přes elektronického vrátného
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, cizí jazyky, ICT, chemie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Sport pro všechny
Certifikáty škol: Certifikát SCIO za aktivní přístup k hodnocení kvality vzdělávání formou systematického testování a vyhodnocování testů.
Domácí spolupráce : SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
Mezinárodní spolupráce: ZŠ a MŠ Svinná, okr. Trenčín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, sportovní, jazykové, taneční, společenské hry, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Láni 306
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 499 421
IZO:120400391
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Láni 306
Obec: Jablůnka
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 23
Kontakt na školu: Telefon: 571 499 421
IZO:103108700
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 23 - 37 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano