Zde může být obrázek školy.

Základní škola Huslenky, okres Vsetín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Huslenky, okres Vsetín
Adresa školy: Ulice: Bařiny 290
Obec: Huslenky
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 02
Ředitel:Mgr. Jiřina Chromčáková
Kontakt na školu Telefon: 571 445 047
Email: zs@huslenky.cz
Web: http://zs.huslenky.cz/
IČ:70918988
RED-IZO:600149862
Zřizovatel:Obec Huslenky
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bařiny 290
Obec: Huslenky
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 02
Kontakt na školu: Telefon: 571 445 047
IZO:102768099
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 87
Dny otevřených dveří (termín/y): 1.3.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:20
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy
Zapojení ve specifických programech: Škola pro udržitelný život
Certifikáty škol: Aktivní škola
Domácí spolupráce : ZŠ Vsetín, Ohrada, Luh, ZŠ Halenkov, ZŠ Hovězí, MŠ Huslenky, MŠ Hovězí, MŠ Halenkov, OÚ Huslenky, MAP, PPP a KPPP Zlín, SPC Zlín, Policie ČR, LÍSKA, z.s.
Mezinárodní spolupráce: Evropské školy- výuka eTwinning
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, logopedický asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 7:40
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Bařiny 290
Obec: Huslenky
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 02
Kontakt na školu: Telefon: 571 445 047
IZO:120400014
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 40
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:20-7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:25-16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bařiny 290
Obec: Huslenky
Kraj: Zlínský
PSČ: 756 02
Kontakt na školu: Telefon: 571 445 047
IZO:103108572
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne